Sastav naočara

1. Sočivo: komponenta ugrađena u prednji prsten naočara, jedna od najvažnijih komponenti naočara.

2. Most za nos: povezivanje pribora u obliku levog i desnog oka.

3. Jastučići za nos: podrška prilikom nošenja.

4. Glava gomile: Spoj između prstena sočiva i ugla sočiva je generalno zakrivljen.

5. Noge ogledala: Kuke su na ušima, koje su pokretne, povezane sa glavama gomile, i igraju ulogu fiksiranja prstena za sočiva. Kada nosite naočare, obratite posebnu pažnju na veličinu slepoočnica, koja je direktno povezana sa udobnošću nošenja.

6. Vijci i navrtke: metalni okovi za spajanje i zaključavanje.

7. Blok za zaključavanje: Zategnite zavrtnje da biste stegnuli blokove za zaključavanje sa obe strane otvora prstena sočiva da biste popravili funkciju sočiva.


Vreme posta: 25.10.2021